Oferta dla ośrodków szkolenia

Zapraszamy do współpracy ośrodki szkolenia kierowców oraz ośrodki kształcenia w zakresie ADR.

Możemy zaoferować Państwu współprace polegającą na:

  • zapewnieniu narzędzi e-lerningowych dla szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnych kierowcy
  • zapewnienie podręczników dla szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej kierowcy
  • zapewnienie podręczników oraz materiałów szkoleniowych dla kursów ADR

Prosimy o kontakt:

Redakcja Towary Niebezpieczne.pl
Marek Różycki tel. 0 607 268 497
Mail: adr@adr.edu.pl


Offer for training centers and companies – We are offering services in many languages.
We can offer You a cooperation which consist on:

  • providing of e-learning tools for periodic training and initial qualifications of driver
  • providing textbooks for periodic training and initial qualifications of driver
  • providing textbooks and training materials for ADR courses
  • providing e-learning tools for personalized courses

Please contact us:
 
Redaction of "Towary Niebezpieczne.pl" (Dangerous Goods.pl)
Marek Rozycki Tel. +48 607 268 497
Mail: adr@adr.edu.pl